Liderler, 21. yüzyıl pazarlarında işletmelerinin rekabet kabiliyetini değerlendirdiklerinde, her zaman operasyonlarını ve kaynaklarını yeniden yapılandırma ihtiyacı ile karşılaşacaklardır.

Yine abonelik modelini örnek olarak kullanalım.

Salton, “Talep tahminleri, birçok geleneksel arz ve talep modelinde mutlaka gereklidir ve hassas bir izleme gerektirir. Onlar olmaksızın, şirketler talep hedeflerini kaçırma ya da bir hayli aşma riski altındadır.”

Ancak abonelik modelinde, talebi izlemek çok daha kolaydır ve neredeyse tahmin gerektirmez.

Bununla birlikte, böyle bir dönüşümden sonra örgütlenme, aynı bölümlerin çıkarılması ve değiştirilmesidir. Geçiş yapan işletmeler, doğrudan tüketiciye yönelik lojistik kanalları vb. gibi abonelik iş akışları oluşturmak zorundadırlar.

Bu, birçok potansiyel değişiklikten birini ve bu değişiklikten etkilenen potansiyel proseslerden birini temsil eder. İşletmeler ayrıca, verimliliği artırmak, bölümlerdeki siloları parçalamak veya operasyonel darboğazları ortadan kaldırmak için yeniden örgütlenebilirler. Tüm bu katma değer fırsatları, kullanıcıların aşağıdakileri gerçekleştirmesine olanak tanıyan İş Süreçleri Yönetimi işlevselliğine sahip ERP sistemlerini gerektirir:

  • Ayrılmış bir iş akışından dolayı oluşan farklı görevlere ayrıntılı bakış
  • Adımların sıralı düzende değerlendirilmesi
  • Bölümlerin yeniden düzenlenmesi, eklenmesi ya da silinmesi
  • Otomatik çalışan bildirimlerinin ya da süreç tetikleyicilerinin oluşturulması
  • Ekip tarafından erişilebilir iş akışı haritalaması ile standartlaştırmanın desteklenmesi
  • Gerçek zamanlı bilgi için operasyonların görüntülenmesi

ERP sistemlerinin insan kaynakları, ileri teknoloji ve geleceğe uyumluluk yoluyla nasıl değer yarattığını inceleyeceğimiz ERP ile katma değer araştırmasının 2. Bölümü için beklemede kalın. ERP seçimi ve uygulanmasıyla ilgili daha fazla ipucu için abas  web sitesindeki haberler bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Veya bir demo çalışması planlamak adına  irtibata geçebilirsiniz.