eFinans dünya ile entegre katma değerli hizmetleri ile e-Dönüşüm’e yeni bir soluk getiriyor. 

eFinans dünya ile entegre katma değerli hizmetleri ile e-Dönüşüm’e yeni bir soluk getiriyor.

linkedin-follow-erphaber

eFinans Genel Müdürü sn. Okan Murat Dönmez ile eFinans’ın ürün ve hizmetlerini ve e-Dönüşüm’ün ülke ekonomisine katkılarını konuştuk.

eFinans

eFinans’tan kısaca bahsedebilir misiniz?

eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., QNB Finansbank ve Cybersoft ortaklığı ile 2013 yılında kuruldu. e-Fatura ürünümüz ile çıktığımız yola, e-Defter, e-Arşiv Fatura ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve müşterilerimize sunduğumuz birçok katma değerli servis ile devam ettik. Bu katma değerli servislerden en önemlisi eFinans’tan hizmet alan müşterilere QNB Finansbank tarafından sunulan eKredi ürünü. eKredi, eFinans e-Fatura kullanan QNB Finansbank müşterileri için yepyeni bir finansman imkanı sağlıyor. Türkiye’de müşterilerine bu imkanı sağlayan tek özel entegratör konumundayız. Kurulduğumuzdan bu yana 6.000’e yakın müşteriye, 8.000’den fazla ürün adedine ulaştık. eFinans sisteminden geçen e-Fatura ve e-Arşiv Faturası ise 75 milyonun üzerinde. Verdiğimiz eğitimler, düzenlediğimiz etkinlikler, üyesi ve sponsoru olduğumuz birçok platform ile sektörü ve müşterilerimizi bilgilendirmeye çalıştık. EESPA’nın (European E-Invoicing Service Providers Association) ilk Türk üyesi olarak müşterilerimize daha global çözümler sunabilmek adına yurtdışı operasyonlarımız için Basware ve Tesisquare gibi Avrupa’nın büyük firmaları ile işbirliği anlaşmaları imzaladık. eFinans olarak, yeni e-Dönüşüm ürünlerinin müşterilerimiz için yaratabileceği maliyet avantajları üzerine projeler geliştirmeye ve katma değerli hizmetlere yatırım yapmaya devam edeceğiz.

e-Dönüşüm halen tam olarak bir tanıma kavuşmuş değil. e-Dönüşümü nasıl tanımlarsınız?

Türk Dil Kurumu’na göre dönüşüm, olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma olarak tanımlanmış. Ancak e-Dönüşüm olarak ayrı bir tanım maalesef yok. e-Dönüşüm’ü bilginin, değerin, bir işin ya da sürecin elektronik ortama aktarılması olarak tanımlayabiliriz. e-Dönüşüm, her sektörde kendine farklı bir karşılık buluyor. Bizim sektördeki karşılığını ise finans ve muhasebe, vergiye konuyu verilerin dijital ortama taşınması olarak tanımlayabiliriz. Hangi sektörde olursa olsun, e-Dönüşüm bizlere zaman kazandırıyor, tasarruf sağlıyor ve iş süreçlerini kolaylaştırıyor.

e-Dönüşüm’ün ülke ekonomisine katkıları hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Firmalar, teknolojinin etkin kullanımı ile iş gücünden ve maliyetten tasarruf ederek verimliliklerini arttırıyor. Ticaret ve iş süreçlerinin dijital ortama taşınması ile birlikte iş süreçleri çok daha kolay ve düşük maliyette gerçekleştirilebiliyor. Yıllık 6 milyarı aşkın fatura işlemi gerçekleşen Türkiye’de e-Dönüşümün kısa vadeli yararlarının bile oldukça yüksek seviyede olduğunu görmekteyiz. Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderlerin düşeceğini, muhasebe işlemlerinin basitleşeceğini, ödeme sürecinin kısalacağını ve raporlamanın da kolaylaşacağını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra uluslararası yatırımcıların vergi uyumu da kolaylaşmaktadır. Yalnızca 2014 yılında e-Fatura ile 650 milyon TL tasarruf sağlanmış ve 100 binden fazla ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. O dönemden bugüne kadar, bu konuda yapılmış başka bir araştırma maalesef yok. Ancak bu tasarruf rakamlarının gelişen e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Fatura pazarları ile birlikte çok daha yüksek rakamlara ulaştığını söylemek yanlış olmaz. e-Dönüşüm ürünlerinin yalnızca ekonomiye değil, çevreye ve enerji tüketimine de olumlu katkıları yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi yalnızca e-Dönüşüm ürünleri değil, bunlarla entegre farklı katma değerli servisler de ekonomiye katkı sağlıyor. QNB Finansbank ile birlikte sunulan eKredi ile KOBİ’ler oldukça kolay bir şekilde çok ucuz finansman imkanına sahip olabiliyor. eKredi gerek fiyat gerekse de operasyonel maliyetler açısından hem finansör kuruma hem kredi müşterisine hem de borçlu tarafa avantaj ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan bir sistem.

Efinans

Dünya genelindeki e-Dönüşüm ile Türkiye’deki e-Dönüşüm’ü karşılaştırırsanız aradaki farklar nelerdir?

Dünya Ekonomi Forumu tarafından 2001 yılında hazırlanmaya başlanan ‘Küresel Bilgi Teknolojisi’ raporlarında görüldüğü üzere mesele teknik altyapı göstergelerinden ibaret değildir. Ülkelerin bu hizmeti sunumu ve geliştirmesi mevcut durumu etkilemektedir. Türkiye’de e-Dönüşüm beklenenin üzerinde bir hızla ilerliyor. Teknolojiye oldukça yatkın ve istekli bir ülkeyiz.  Dünyada e-Dönüşüm gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde  büyük önem arz etmektedir. Türkiye e-devlet yolunda yaptığı çalışmalarla, Birleşmiş Milletlerin hazırlamış olduğu raporda, 169 ülke arasında 43. sırada yer almaktadır. Türkiye, 1.88’lik e-Devlet endeksi ile dünya ortalamasının biraz üstündedir. eFinans olarak e-Fatura ve finansal servislerde Avrupa’nın önde gelen firmalarından Basware ile Türkiye’deki e-Fatura projeleri ve dış ticaret operasyonları için yaptığımız anlaşma ile 30 farklı ülkede 195 farklı özel entegratör ile birlikte çalışabilen, Türkiye’nin tek, Avrupa’nın ise sayılı küresel e-Fatura servis sağlayıcısı haline geldik. Bu sayede e-Dönüşüm alanında Dünya ile daha bütünleşik bir hizmet anlayışı ile müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.

e-Dönüşüm hizmet sağlayıcısı olarak, eFinans’ın hedeflerinden bahsedebilir misiniz?

Hedefimiz her zaman sektörün öncü ve en iyi hizmet veren firması olmaktır. eFinans olarak önceliğimiz, mevcut e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ürünlerimizin kalitesini korumak, geliştirmek ve sürekli katma değerli servisler hizmete alarak mükelleflerin işini kolaylaştırmak, onları dijital dünyaya daha kolay ve uygun maliyetlerle entegre edebilmektir. Mükellefler, özel entegratörünü seçerken kaliteli servis ve güvenlik gibi unsurları artık daha ön planda tutuyor. Önümüzdeki dönemde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) özel entegratör şirketler ve entegrasyon yöntemi ile e-Fatura’ya geçmiş şirketlere uyguladığı denetimlerin artması ile birlikte gelecek olan yaptırımlar ve yeni mevzuatlar sektörün yapısını oldukça değiştirecek. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ürünlerine yönelik ciro sınırının aşağıya çekilmesi öngörülüyor. Bunun doğal sonucu olan zorunlu mükellef sayısının artışı rekabeti tetikleyecek, bu da fiyatlara yansıyacaktır. Biz tüm bu olasılıklara hazırız. Önümüzdeki dönemde sektörün ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler ve bu ürünler ile entegre katma değerli servisleri hayata geçirmek istiyoruz. Bunun için gerekli plan ve yatırımlarımız devam ediyor. 2017 yılı ile birlikte yeni bir ürün segmentasyonu ile müşterilerimize hizmet vereceğiz. Birincil amacımız, e-İrsaliye gibi kamusal e-Dönüşüm ürünlerine ek olarak ‘Finansal’ ve ‘Finansal Olmayan’ şeklinde segmente edeceğimiz katma değerli yeni ürünler ile müşterilerimizin günlük hayatlarını kolaylaştırmak, ticari işlemlerinin verimliliğini arttırmak, kamu ve müşterilerimizin ilişkilerini geliştirmek olacak.  Kurulduğumuz 2013 yılından bu yana sürdürdüğümüz sektör önderliğini, artan ürün gamı, yükselen müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi ile perçinlemeye devam edeceğiz.

Devletin işletmeler için yasalar ile sınırlarını çizdiği e-Dönüşüm, bugün hangi aşamadadır? Dönüşüm tamamlandı mı? Yeni neler bekleniyor? Süreç nasıl olacak?

Türkiye’de aktif olarak kullanılan e-Dönüşüm ürünleri e-Fatura / e-Defter / e-Arşiv / e-Beyanname / e-Tebligat şeklinde sıralanabilir. Bu ürünler içerisinde e-Tebligat haricinde Türkiye’deki mükelleflerin %100’ü tarafından kullanılabilir e-Dönüşüm ürünü bulunmamaktadır. Bu kapsamda öncelikli hedef, yapılacak yeni düzenlemeler ile kapsamı genişletmek ve ürünlerin kullanımını arttırmak olmalıdır. Bunun yanı sıra e-Dönüşüm ürünlerinin şirketler açısından maliyet tasarrufu ve kolaylaşan iş süreçleri gibi faydalarını ön plana çıkartarak gönüllü geçişleri arttırmak hem devlet kurumlarının hem de eFinans gibi özel entegratörlerin birincil hedeflerinden olmalıdır.

Türkiye’de e-Dönüşüm sadece yukarıda sıraladığımız ürünlerden ibaret olmayacak. 100’ün üzerinde yasal belgenin e-Dönüşüm’e konu olması bekleniyor. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde öncelikle e-İrsaliye başta olmak üzere Serbest Meslek Makbuzu / Gider Pusulası / Müstahsil Makbuzu ürünlerinin e-Dönüşüm ürünleri kapsamına girebilir. Tüm bu ürünlerin GİB tarafından standartları belirlenip özel entegratörler aracılığı ile mükelleflerin kullanımına açılması bekleniyor.

e-Dönüşüm hizmet sağlayıcısı olarak, sektörde geliştirilmesi gereken, hala eksik olan noktalar var mıdır? Eğer varsa bunlar için yetkililere neler söylemek istersiniz?

Her sektörde olduğu gibi eksik olan, geliştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi gereken hususlar e-Dönüşüm sektöründe de mevcut. eFinans olarak en önem verdiğimiz husus e-Dönüşüm hizmet kalitesinin standart hale getirilerek mükelleflerin sıkıntısız hizmet alabilmesinin sağlanması. Bunun için öncelikle hizmet sağlayıcıların düzenli olarak denetlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Mükellefler, e-Dönüşüm ürünlerini ERP / muhasebe programı veya fatura üretim merkezlerinde oluşan verileri uygun formata çevirerek servis sağlayıcıları aracılığı ile kullanmaktadır. Bahsedilen bu programların uygun verileri uygun koşullarda sağlamadığı durumlarda mükellefler sıkıntı yaşayabilmekte ve istedikleri hizmet sağlayıcı ile özgürce çalışamamaktadır. Bu nedenle bu verileri oluşturan sistemler için bir regülasyonun getirilmesinin mükelleflerin yararı için şart olduğunu düşünüyoruz.

Filed in: e-Arşiv, e-Defter, e-Dönüşüm, e-Fatura, eFinans, ERP Tags: , , , , , ,

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu:

Sağlıklı Bir ERP Süreci İçin Döngüsel Sayım Yöntemi Sağlıklı Bir ERP Süreci İçin Döngüsel Sayım Yöntemi
abas Connect – Orta Ölçekli İşletmeler İçin Entegrasyon Platformu abas Connect – Orta Ölçekli İşletmeler İçin Entegrasyon Platformu
QNB Finansbank ve eFinans İş Birliğiyle ‘e-Defter ile Mali Analiz’ Dönemi Başladı QNB Finansbank ve eFinans İş Birliğiyle ‘e-Defter ile Mali Analiz’ Dönemi Başladı
abas Flex Editions – Yazılım Kiralamada Esneklik abas Flex Editions – Yazılım Kiralamada Esneklik

ERP HABER Dergisi Son Sayısı


ERP HABER Dergisi Eylül 2018 Sayısı

ERP HABER Dergisi Eylül 2018 Sayısı

ERP HABER Dergisi Eylül 2018 Sayısı yayında! Yazın bitmesi ile birlikte Eylül sayımızdan tüm okuyucularımıza Merhaba, Bu sayımızda günümüz ERP trendlerinden belki de en önemlisi olan IoT’yi mercek altına aldık…. Devamı »


ERP Seçimi Dosyalarını Mutlaka İnceleyin


ERP Seçimi Dosyası – ABAS Türkiye – abas ERP

ERP Seçimi Dosyası – ABAS Türkiye – abas ERP

Firmaların ERP sistemlerine karar verirken daha kolay seçim yapabilmesi için hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı abas Türkiye oldu. ERP Seçen bir firmanın abas Türkiye ve abas ERP ile… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Bilişim ERP

ERP Seçimi Dosyası – Bilişim ERP

ERP arayan firmaların daha sağlıklı seçim yapabilmesi için hazırladığımız ERP Seçim Dosyaları serisinin bu seferki durağı Bilişim ERP oldu. ERP Seçen bir firmanın Bilişim ERP ile ilgili tüm bilmek istediklerini Bilişim ERP –… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Mikro Yazılım

ERP Seçimi Dosyası – Mikro Yazılım

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Mikro Yazılım oldu. ERP Seçen bir firmanınMikro ile ilgili tüm bilmek istediklerini Mikro Yazılım Gn. Müdür Yardımcısı… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – CPM

ERP Seçimi Dosyası – CPM

erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı CPM oldu. ERP Seçen bir firmanın CPM ERP ile ilgili tüm bilmek istediklerini CPM Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Recep Palamut… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Workcube

ERP Seçimi Dosyası – Workcube

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Workcube oldu. ERP Seçen bir firmanın Workcube ERP Çözümleri ile ilgili tüm bilmek istediklerini Workcube Yönetim Kurulu… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – IFS

ERP Seçimi Dosyası – IFS

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı IFS Türkiye oldu. ERP Seçen bir firmanın IFS ERP ile ilgili tüm bilmek istediklerini IFS Türkiye Yönetim… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Minerva

ERP Seçimi Dosyası – Minerva

erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Minerva Yazılım oldu. ERP Seçen bir firmanın Minerva Yazılım ile ilgili tüm bilmek istediklerini Minerva Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Sn…. Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Oracle Türkiye – Oracle ERP

ERP Seçimi Dosyası – Oracle Türkiye – Oracle ERP

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Oracle Türkiye oldu. ERP Seçen bir firmanın Oracle Türkiye ve Oracle ERP çözümleri ile ilgili tüm bilmek… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Teknosol – Vera ERP

ERP Seçimi Dosyası – Teknosol – Vera ERP

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu durağında konuğumuz Teknosol oldu. ERP Seçen bir firmanın Teknosol ve Vera ERP ile ilgili tüm bilmek istediklerini Teknosol Satış… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Microsoft Türkiye – Dynamics ERP

ERP Seçimi Dosyası – Microsoft Türkiye – Dynamics ERP

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Microsoft Türkiye oldu. ERP Seçen bir firmanın Microsoft Türkiye ve ürünleri olan Dynamics AX , Dynamics NAV… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – IAS Türkiye – canias ERP

ERP Seçimi Dosyası – IAS Türkiye – canias ERP

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının ilk durağı IAS Türkiye oldu. ERP Seçen bir firmanın IAS Türkiye ve Canias ERP ile ilgili tüm bilmek istediklerini IAS… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – SET Yazılım

ERP Seçimi Dosyası – SET Yazılım

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı SET Yazılım oldu. ERP Seçen bir firmanın Set Yazılım ile ilgili tüm bilmek istediklerini SET Yazılım İş… Devamı »

YASAL UYARI: Bu sitedeki tüm içerikler ve görseller, 5846 sayılı kanun ile gerek cezai gerekse hukuki düzenlemelerle korunmaktadır. Sitede yayınlanan içerikler ve görseller yazılı izin olmadan her hangi bir mecrada kullanılamaz. ERP HABER izinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapma hakkını saklı tutar. Sadece dijital mecralarda içeriğin veya görselin adresine link verilerek izin almadan kullanılabilir.
© 2019 ERP HABER. ®Tüm Hakları Saklıdır. ERP News - erpnews.com | .us | .asia | .co.uk

Gizlilik Politikası | Site Haritası | Künye | İletişim


Arşive Göz Atın:

Designed & Managed by Click Carrot.
Mobil Versiyona Geçiş Yapın