ERP Seçimi Dosyası - Uyumsoft İş Sistemleri 

ERP Seçimi Dosyası – Uyumsoft İş Sistemleri

linkedin-follow-erphaber

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Uyumsoft İş Sistemleri oldu. ERP Seçen bir firmanın Uyumsoft İş Sistemleri ile ilgili tüm bilmek istediklerini Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Sn. Hüseyin ŞAHİN cevapladı.

uyumsoft-logo-yeni-600

uyumsoft genel müdür huseyin şahinERP HABER: Uyumsoft’un, Türkiye yapılanmasından bahseder misiniz?

Hüseyin ŞAHİN: Ülkemizin yazılım ve danışmanlıkta lider firması Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ olarak, 1996 yılında İstanbul’da faaliyetimize başladık. 2013 yılından itibaren merkez ofisimiz Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark’ındadır. İstanbul’un yanında, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat ve Bakü’de ofislerimiz mevcuttur. 20 yıldır yurtiçi ve yurtdışında; otomotiv, makine, gıda, lojistik, tekstil gibi 45 farklı sektörde, bin 500’e yakın özel sektördeki firmaların; ERP, CRM, BI vb kurumsal iş sistemlerini başarıyla yönetiyoruz ve son yıllarda ülke gündemine giren eFatura, eArşiv, eDefter gibi iDönüşüm projelerinin merkezinde yer alıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışındaki 6 ofisimizde, 150 kişilik uzman mühendis kadromuzla hizmet vermekteyiz.

Uyumsoft ekosisteminde, 100’ün üzerinde yazılım çözüm ortağımız, 45’in üzerinde servis sağlayıcı, 50’nin üzerinde danışman iş ortağı ve 15’in üzerinde finans kuruluşuyla iş birlikteliğimiz bulunuyor. Kamu ve özel sektörde başarılı projelere imza atmaya devam eden Uyumsoft firması olarak, ISO 9001, ISO27001, ISO 22301, ISO 10002, ISO 20000, ISO 22301 vd sertifikalarına sahibiz.

Ülkemizde özel sektör ve kamu projelerinin yanı sıra, Azerbaycan, İngiltere, Macaristan, Mısır, Hindistan gibi 10 ülkeye yazılım ve danışmanlık ihracatı gerçekleştirdik. Kurumsal Sosyal Sorumlululuk projesi kapsamında, 10 yıldır düzenlediğimiz eğitimlerde,ülkemiz ile Azerbaycan, Kazakistan gibi komşu ülkelerdeki bine yakın mühendislik bölümü öğrencisine, teorik ve pratik eğitimden oluşan Uyumsoft Akademi Yaz Staj Okulu imkanını sağladık. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, müşterilerimizde istihdam edilmesine katkı verdik. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında da, Uyumsoft kurumsal iş sistemi programı, 20’ye yakın üniversitenin mühendislik bölümlerinde uygulama platformu olarak yer almaktadır.

ERP HABER: Uyumsoft’un ürettiği Kurumsal İş Sistemleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Hüseyin ŞAHİN: Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri;İşin tüm standart süreçlerini, yerel mevzuata ve uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak,İnternet bazlı tek bir enformatik sistemde;sürdürülebilirlik, karlılık, verimlilik esneklik, operasyonel hız, v.d. hedefleri ve parametreleri ile kayıtlanarak yönetildiği,literatürdeki ERP; CRM, HRM, CMMS, v.d. bileşenleri bütünleştiren (4,000+ işlem) bir framework olarak tasarlanmıştır.

Bu tanım yatay iş konularını, dikey iş alanlarını ve entegrasyon/bilgilendirme uygulamaları olarak şunları kapsamaktadır:Bütçe, Finans, BI İş zekası, Veri Ambarı, Karar Destek Analitikleri, Çizelgelenmiş Raporlama, Risk ve Performans, İşgücü ve Alt Yüklenici Özlük Takip, Bordro, Malzeme ve Depo, Satınalma, İleri Düzey Planlama, Üretim ve Kalite, Bakım ve İdame, Satış ve Pazarlama, Mobil, Sıcak Satış Uygulamaları,CRM Müşteri İlişkileri, Satış Sonrası Hizmetler, Teknik Servis, Dış Ticaret, Sabit Kıymetler, Gayri/Menkul, AVM, OSB Utility Abone, Araç Filo ve Servis Yönetimi, B2B Kurumdan Kuruma i-Ticaret, Tedarikçi/Bayi Portalı, EDI, Web Servisleri, Mobil Uygulamalar, Banka ve e-Devlet Entegrasyonları, e-imza, iMutabakat, MTHS iŞirket vee-Fatura,e-Arşiv,e-Defter, e-Bilet gibi tüm iDönüşüm entegrasyonları.

Türkiye’nin Enformasyon Toplumuna doğru iDönüşümü kapsamında,iş dünyasının merkezinde yer alan iDönüşüm uygulamalarının kayıt düzeninde artık, “Uyumsoft, Güvenilir iDönüşüm Hizmet Sağlayıcı Entegratör İş Ortağı” dır ve işin sürekliliğinde anahtar önemdedir.

ERP HABER: Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri’nin yazılım dili ve mimarisi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Hüseyin ŞAHİN: .Net platformunda, framework 3.5 da, c# programlama dilinde, çok katmanlı olarak, Object – Oriented yapıda geliştirilmiştir.

ERP HABER: Uyumsoft ERP nin fark yaratan özellikleri nelerdir?

Hüseyin ŞAHİN: Uyumsoft genel geçer yatay işlevsel uygulama mimarilerinin (ERP, CRM, HRM, SCM, v.d.) ötesinde, işi; farklı beklentilere gore bütünleştiren işlevsel bileşenler halinde yerleştirmektedir. Global ERP, CRM, HRM ürün sunucularının yerleştirme projelerindeki dünya ölçeğindeki yaygın başarısızlıklarının (%90’laravaransapmalarkaydediliyor) tersine; Uyumsoft’un %91 oranında proje başarısı vardır.

ERP HABER: Sektörel Çözümleriniz var mı?

Hüseyin ŞAHİN: Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri, elektrik-elektronik, metal, otomotiv yan sanayi, makine, plastik, gıda, mobilya, perakende gibi 45+ dikey sektörde kullanılmaktadır.

ERP HABER: Bir ERP yazılımının Esnek olması Uyumsoft için ne ifade eder?

Hüseyin ŞAHİN: Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri, esneklik parametreleri şunlardır;

İşin gerekli tüm süreçlerini kapsayan, beklenti ve işlevsel çerçeve yerleştirmeyi adım adım örgütleyerek, hızla kullandıracak projelendirme, toplam edinme maliyetini ölçeklendiren lisanslama, yerleştirme, eğitim, destek ve danışmanlık gibi süreçleri kapsar.

ERP HABER: ERP Kurulum ve Danışmanlık Destek süreçleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Hüseyin ŞAHİN: Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri i-Dönüşüm metodolojisi aşağıdadır:

1.İş modeli tasarımı

• Tedarik, Üretim/Hizmet ve Gelirmodeli
• Kavramsal
• Mantıksal
• Operasyonel Süreç Analizi

2.Enformatik tasarım

• İşlevsel (functions, features) Tasarım
• İşSistemi -İşlevselUygulamalar, ERP, CRM, HRM vb
• ICT -Mobil Erişim, BilgiGüvenliği
• iDönüşüm -İşteknolojisiile ICT örtüştürme

3.Yönetişimin örgütlenmesi

• Yerleştirmeprojesininplanlanması, Projeekibininyönetimininteşkili
• Politikalarınbelirlenmesi, Parametrelerintanımlanması, Kuralların ve şartlarınyerleştirilmesi
• Yetkilendirme, delegasyon, İşlembazlıgözetim
• Çizelgelenmiş/Raporlama
• İşBütünleştirme, entegrasyon
• Mantıksal/Testler

4.Yönetişimin sürdürülmesi

• BakımDestek
• Eğitim Danışmanlık
• Denetim/Audit

ERP HABER: Türkiye’deki ERP sektörünün gidişatı hakkında neler düşünüyorsunuz?

Hüseyin ŞAHİN: Ülkemizde, ERP pazarı, olgunlaşma sürecini yaşamaya başlamıştır. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu; yazılımlar ve danışmanlıklar netleşmektedir. Kendini geliştiren, teknolojilere uyum sağlayan, ekonomik gelişmeleri takip eden, dünyada ve Türkiye‘de olup bitenleri erken farkeden yazılım ve danışmanlık firmaları;çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu yazılım ve danışmanlıkları, uyarlamayı gerçekleştirmektedir. Nitekim bu süreçlere cevap veremeyen yazılım ve danışmanlık firmalarının ise, oyundan düştüğünü görmekteyiz. Devam eden birkaç yıl içerisinde, sektördeki ana oyuncular netleşmiş olacaktır. Bu arada, 40-50 yıldır piyasada olup ömrünü tamamlamış, internet öncesi çağdan (İ.Ö.) yani geçen yüzyıldan kalma, bazı yazılım firmalarının da oyundan çekileceğini göreceğiz.

ERP HABER: Türkiye ERP pazarındaki rekabet hakkındaki düşünceleriniz ve önerileriniz nelerdir?

Hüseyin ŞAHİN: Ülkemizdeki yerli ERP firmaları, geçtiğimiz 10 yılda, güncel teknolojileri anlayarak, onların getirmiş olduğu fırsatları iyi kullanmaktadır. Süreç yönetimi ve iyileştirmelerde, dünya standartlarınının istemiş olduğu talepleri ve yaklaşımları öğrenmiş durumdadır. Hızlı düşünme, çevik hareket ve çok çalışma ile kendilerini Türkiye pazarında ve bölge coğrafyasındaki ülkelerde bir değer olarak kabul ettirmişlerdir. Global firmaların marka gücü, zaman zaman yerli firmalara üstünlük sağlayabilmektedir.

ERP HABER: Bir firma neden ERP kullanmalıdır?

Hüseyin ŞAHİN: İşletmeler; ERP, CRM, HRM, SCM, v.d. iş sistemlerindeki işlevselliği bütünleştirecek kolay yerleştirilen, öğrenilen ve kullanılan, değiştirilip dönüştürülebilen tek bir bütünleşik Kurumsal İş Sistemi’ne sahip olmalıdır. Böyle bir sisteme sahip olmazlarsa, iş süreçlerini yönetmeleri imkansızdır.

ERP HABER: Sizce Bir ERP yazılımına karar vermeden önce firmaların değerlendirmesi ve araştırması gereken en önemli 3 konu nedir?

Hüseyin ŞAHİN:

1.TOC toplam edinme maliyetinin tüm unsurları tanımlanmış olmalıdır: lisans, yerleştirme (adam/gün), sürdürme (bakım ve destek, modifikasyon, ekgeliştirme);

2.Kurumsal İş Sistemi işlevselliğini B2B ortamında bütünleşik olarak içermelidir: ERP, CRM, HRM ve SCM;

3.Referans proje, kapsam, süre, maliyet ve sürdürme bilgisi…

ERP HABER: ERP seçim sürecindeki firmalara tavsiyeleriniz nelerdir?

Hüseyin ŞAHİN: Dünya şirketi v.s. konularını bir kenara bırakıp, sunucuların bu ülkedeki en az bir referansının proje kapsam ve süre bilgisini maliyetiyle birlikte edinmelidir ve ziyaret edip kullanıcılarla konuşarak soruşturmalıdır.

ERP HABER: Son olarak ERP seçimi yapacak firmalara UYUMSOFT Kurumsal İş Sistemleri çözümününün doğru bir seçim olduğunu nasıl anlatırsınız?

Hüseyin ŞAHİN: Uyumsoft, sonuç odaklı ve her şartta projeyi bitirmeye çalışan, müşterisini anlamayı ön planda tutan bir ilişki yönetimi gerçekleştirmektedir.

Uluslararası tecrübeyi ve iş yönetim sistemini; Türk firmalarının çalışma ştandartlarına göre revize etmiştir ve firmalara uyarlayarak sonuçlarını da almış bir firmadır.

Her 10 müşterisinden 7’sinin başka bir müşterinin tavsiyesi ile seçtiği Uyumsoft’ta, müşteri memnuniyeti %91 olarak gerçekleşmektedir.

Rakamlar ile Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ

UYUMSOFT :

 • Kuruluş 1996
 • 150 + kişi uzman mühendis kadro
 • 6Şube İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat, Bakü

ERP:

 • 500 + ERP Proje,
 • 45+ Sektör ,
 • 25.000+ Kullanıcı,

Kamu:

 • 10 + Devlet Projesi,
 • 100.000 + Kullanıcı,
 • Günlük 1.000.000+ İşlem

iDönüşüm:

 • 1500 + Müşteri
 • %16 Pazar Payı (*Özel entegratör kullanan mükellefler arasındaki oran)
 • 70 + Sektör
 • 200 + Yazılım Entegrasyon
 • Aylık 2.000.000+ İşlem

Uyumsoft iş birlikleri :

 • Yazılım Çözüm Ortağı 100+
 • Servis Sağlayıcı 45+
 • Danışman İş ortakları 50+
 • Finans Kuruluşları 15+
 • Hüseyin ŞAHİN – Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Genel Müdürü
  huseyin.sahin@uyumsoft.com.tr
Filed in: ERP Seçimi, ERP Seçimi Dosyası, Haberler Tags: , , ,

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu:

ERP IoT Entegrasyonu: IoT ve ERP’yi Bağlayarak Lojistik Hatalarının Önüne Geçme ERP IoT Entegrasyonu: IoT ve ERP’yi Bağlayarak Lojistik Hatalarının Önüne Geçme
SAP SE, 2017 4. Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı SAP SE, 2017 4. Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı
18. EN-ERP Etkinliği Beykent Üniversitesi’nde Gerçekleşti. 18. EN-ERP Etkinliği Beykent Üniversitesi’nde Gerçekleşti.
Şoteks Etiket abas ERP ile beraber çıktığı yolda hızla ve emin adımlarla ilerliyor Şoteks Etiket abas ERP ile beraber çıktığı yolda hızla ve emin adımlarla ilerliyor

ERP HABER Dergisi Son Sayısı


ERP HABER Dergisi Şubat 2018 Sayısı

ERP HABER Dergisi Şubat 2018 Sayısı

ERP HABER Dergisi Şubat 2018 Sayısı yayında. Dijital Dönüşüm iş dünyasının var olduğu her alanda kendini etkili bir şekilde hissettirmeye başladı. İş dünyasının beyni olarak nitelendirebileceğimiz ERP sistemlerinin geleceği Blockchain… Devamı »


ERP Seçimi Dosyalarını Mutlaka İnceleyin


ERP Seçimi Dosyası – ABAS Türkiye – abas ERP

ERP Seçimi Dosyası – ABAS Türkiye – abas ERP

Firmaların ERP sistemlerine karar verirken daha kolay seçim yapabilmesi için hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı abas Türkiye oldu. ERP Seçen bir firmanın abas Türkiye ve abas ERP ile… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Bilişim ERP

ERP Seçimi Dosyası – Bilişim ERP

ERP arayan firmaların daha sağlıklı seçim yapabilmesi için hazırladığımız ERP Seçim Dosyaları serisinin bu seferki durağı Bilişim ERP oldu. ERP Seçen bir firmanın Bilişim ERP ile ilgili tüm bilmek istediklerini Bilişim ERP –… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Mikro Yazılım

ERP Seçimi Dosyası – Mikro Yazılım

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Mikro Yazılım oldu. ERP Seçen bir firmanınMikro ile ilgili tüm bilmek istediklerini Mikro Yazılım Gn. Müdür Yardımcısı… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Uyumsoft İş Sistemleri

ERP Seçimi Dosyası – Uyumsoft İş Sistemleri

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Uyumsoft İş Sistemleri oldu. ERP Seçen bir firmanın Uyumsoft İş Sistemleri ile ilgili tüm bilmek istediklerini Uyumsoft… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – CPM

ERP Seçimi Dosyası – CPM

erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı CPM oldu. ERP Seçen bir firmanın CPM ERP ile ilgili tüm bilmek istediklerini CPM Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Recep Palamut… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Workcube

ERP Seçimi Dosyası – Workcube

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Workcube oldu. ERP Seçen bir firmanın Workcube ERP Çözümleri ile ilgili tüm bilmek istediklerini Workcube Yönetim Kurulu… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – IFS

ERP Seçimi Dosyası – IFS

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı IFS Türkiye oldu. ERP Seçen bir firmanın IFS ERP ile ilgili tüm bilmek istediklerini IFS Türkiye Yönetim… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Minerva

ERP Seçimi Dosyası – Minerva

erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Minerva Yazılım oldu. ERP Seçen bir firmanın Minerva Yazılım ile ilgili tüm bilmek istediklerini Minerva Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Sn…. Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Oracle Türkiye – Oracle ERP

ERP Seçimi Dosyası – Oracle Türkiye – Oracle ERP

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Oracle Türkiye oldu. ERP Seçen bir firmanın Oracle Türkiye ve Oracle ERP çözümleri ile ilgili tüm bilmek… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Teknosol – Vera ERP

ERP Seçimi Dosyası – Teknosol – Vera ERP

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu durağında konuğumuz Teknosol oldu. ERP Seçen bir firmanın Teknosol ve Vera ERP ile ilgili tüm bilmek istediklerini Teknosol Satış… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Microsoft Türkiye – Dynamics ERP

ERP Seçimi Dosyası – Microsoft Türkiye – Dynamics ERP

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Microsoft Türkiye oldu. ERP Seçen bir firmanın Microsoft Türkiye ve ürünleri olan Dynamics AX , Dynamics NAV… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – IAS Türkiye – canias ERP

ERP Seçimi Dosyası – IAS Türkiye – canias ERP

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının ilk durağı IAS Türkiye oldu. ERP Seçen bir firmanın IAS Türkiye ve Canias ERP ile ilgili tüm bilmek istediklerini IAS… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – SET Yazılım

ERP Seçimi Dosyası – SET Yazılım

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı SET Yazılım oldu. ERP Seçen bir firmanın Set Yazılım ile ilgili tüm bilmek istediklerini SET Yazılım İş… Devamı »

YASAL UYARI: Bu sitedeki tüm içerikler ve görseller, 5846 sayılı kanun ile gerek cezai gerekse hukuki düzenlemelerle korunmaktadır. Sitede yayınlanan içerikler ve görseller yazılı izin olmadan her hangi bir mecrada kullanılamaz. ERP HABER izinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapma hakkını saklı tutar. Sadece dijital mecralarda içeriğin veya görselin adresine link verilerek izin almadan kullanılabilir.
© 2018 ERP HABER. ®Tüm Hakları Saklıdır. ERP News - erpnews.com | .us | .asia | .co.uk

Gizlilik Politikası | Site Haritası | Künye | İletişim


Arşive Göz Atın:

Designed & Managed by Click Carrot.
Mobil Versiyona Geçiş Yapın