Stratejik yol haritası oluşturmada ERP kaçınılmaz 

Stratejik yol haritası oluşturmada ERP kaçınılmaz

linkedin-follow-erphaber

Avrupa ülkelerine baktığımızda kurum kaynaklarının neredeyse %40’ını kurumsal yazılımlar oluşturuyor. Firmaların hem kendi pazarlarında hem de küresel pazarda var olabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ‘Bilişim Teknolojileri’ni iş süreçlerinde etkin kullanmalarına bağlı. Firmaların stratejik yol haritası oluşturmada ERP yazılımlarının üstlendiği rolü, Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Sn. Alpaslan Tomuş ile konuştuk.

mikro yazılım alpaslan tomus

Kurumsal iş çözümlerinin başında gelen ERP sistemlerinin tarihsel gelişimini ve şirketler açısından kritik önemimi kısaca özetler misiniz?

Mikro Yazılım olarak biz, 1988 yılında %100 yerli sermaye ile kurulmuş bir kurumsal yazılım sağlayıcı olarak hizmet vermekteyiz. Mikro Yazılım mühendisleri, şirketlerin var olan işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte kurumsal ve ticari yazılımlar geliştirirler. Buna ek olarak, yine şirketlere e-devlet uygulamalarına yönelik hizmetler sunmaktayız. Mikro Yazılım, bugün 105 bine yakın müşteri portföyü ve ülke çapında sayıları 300’e ulaşan bayi ağı ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunan önemli yazılım şirketlerinden biridir.

Mikro Yazılım’ın kurulduğu günden bu yana genişleyen ve büyüyen müşteri portföyü ve bayi ağı, başlı başına ülkemizdeki kurumsal yazılım sürecinin geliştiğinin önemli bir göstergesidir. Bugün geldiğimiz noktada, Mikro Yazılım olarak çok geniş yelpazede müşteri portföyüne sahibiz ve çok farklı sektörden pek çok şirketin kurumsal, ticari ve e-devlet uyumlu süreçlerini hayata geçirmeye devam etmekteyiz. Bu anlamda 2016 yılında da, özellikle e-devlet tarafındaki hareketli sürecin bu ilgi ve eğilimi artıracağı görüşündeyiz.

Şirketlerin e-dönüşüm ve dijitalleşme yolculuğunda ERP sistemleri nasıl bir boşluğu dolduruyor?

Bu uygulamalar, işletme verimliliğini önemli ölçüde artırarak, doğru verilerin toplanmasını, veriden bilgi bilgiden ise politika/strateji üretilmesini sağlamaktadır. Ayrıca etkin planlama (insan kaynakları, finansal akış, üretim vb.) ile verimlilik artışı elde edilmektedir.

Şirketlerin yatırımları sonucunda elde ettikleri faydaları genel olarak şu başlıklar altında toplanabilir: Maliyetlerde azalma, gelirlerde iyileşme, gelişmiş nakit yönetimi, envanter ve personel sayılarında azalma, sipariş termin sürelerinin azalması, üretkenlik ve sipariş yönetiminde iyileşme, bilgi ve süreç akışlarıyla müşteriye hizmet sürelerinde iyileşme. ERP’nin sağladığı faydalar şöyle sıralanabilir:

 • Piyasadaki tehditlere ve fırsatlara daha hızlı tepki vermeyi sağlar.
 • Etkin stok yönetimi ve denetimiyle, stok maliyetlerinin ve elde bulundurma maliyetlerinin düşmesine katkıda bulunur.
 • Bölgeler ve/veya iş yerleri arasında malzeme, işçilik, makine-teçhizat, bilgi gibi üretim ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanımını sağlar.
 • Gerçek zamanlı kar-zarar ve maliyet analizlerinin yapılabilmesini sağlar.
 • Değişken üretim koşullarına hızlı tepki vererek rekabet gücünün arttırılmasına katlı sağlar.
 • Örnek senaryolar oluşturarak muhtemel sonuçları canlandırabilir (Simülasyon).
 • Müşteri hizmet seviyelerini geliştirerek müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • ERP sistemini uygulayan çeşitli fonksiyonlar, birimler, işletmeler ve ülkelerdeki faaliyetlerde merkezi bir koordinasyon oluşturarak dil, coğrafya ve zaman sınırlarını ortadan kaldırır. Böylece bir yönetici, bir başka ülkedeki fabrikanın çeşitli faaliyetlerini bulunduğu yerden rahatlıkla izleyebilir.
 • ERP sistemi ile müşteri tek bir birimi arayarak, internet üzerinden siparişini verebilir ve daha sonra verdiği siparişin gelişimini takip edebilir. Sistem standartlaştırıldığı için bilgi, tüm organizasyon boyunca aynıdır.
 • ERP sadece tüm organizasyonu bir uçtan diğer uca bütünleştirmekle kalmaz ayrıca daha etkin çalışmak isteyen ilgili fonksiyonlara da bilgi sağlar. Üretim odaklı kararlar, satış odaklı kararlara daha kısa bir sürede, daha etkin bir şekilde bağlanarak üretimden satışlara kârlılık gerçek zamanlı izlenebilir. Böylece, karar verme hızlanır ve kolaylaşır.
 • ERP sistemiyle birleştirilmiş ve bütünleşik bilgi sağlanarak, kaynakların daha etkin kullanılması gerçekleştirilebilir. Böylece daha az kaynak kullanımı ile daha çok katma değer elde edilebilir.
 • ERP sistemi daha doğru ve tutarlı raporların otomatik olarak hazırlanmasını sağlar.
 • Bilgi gerçek zamanda hazır halde bulunur ve son kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgiye kolaylıkla erişebilir.
 • ERP sistemi işletme genelinde, termin sürelerini ve maliyetleri azaltma amacına yöneliktir.
 • En güncel bilgiye en hızlı şekilde ulaşma imkânının getirdiği üst düzey bilgi bütünleştirmesi sayesinde, pazar, müşteri ve iş dünyası oluşumlarına organizasyonun anında tepki vermesi sağlanır. Envanter kontrolü ve arz/talep dengesi yerine oturtulur.

mikro yazılım

Şirketler ERP yatırımlarında hangi noktada? Eğilimler, beklentiler, sorunlar ve çözüm yolları nelerdir?

ERP yatırımları sürecinde karar verme noktasında KOBİ’ler ve KOBi+ şirketler kadar  büyük ölçekli şirketlerin de zorlandığını görmekteyiz. Bu noktada firmalar kendi iş süreçlerine en uygun yazılımı seçmek adına, öncelikle kendi iş süreçlerini ve iş süreçleri ile ilgili ihtiyaçları net olarak ortaya koymak durumundalar.

Mikro Yazılım olarak, firmaların elindeki çeşitli uygulamalardan elde edilen ham verinin analizi için gerekli araçlar ile kurum içi ve kurum dışı verileri tek bir platformda toplayarak verilerin bilgiye, bilgilerin de kararlara dönüştürülmesini sağlıyoruz. Böylelikle bilgiye en hızlı şekilde ulaşılması, kurumun gelir ve performansının en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Burada en önemli fayda firmaların stratejik planlarını en doğru şekilde oluşturabilecekleri projeksiyonların onlara doğru ve hızlı bir şekilde sunulmasıdır. Mikro Yazılım mühendisleri, bu noktadan sonra, şirketlerin var olan işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte kurumsal, ticari ve e-dönüşüm yazılımları geliştirirler.

Araştırmalara göre, Türkiye Bilişim Pazarı, 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da yüzde 12 büyüyerek  78 milyar TL  olarak gerçekleşti.  Yazılım ve hizmet pazarındaki büyüme trendinin devam etmesi bekleniyor. Yazılım pazarında ERP, iş analitiği, mobil uygulama, veri güvenliği ve veri yedekleme alanları, hizmet pazarında ise  bulut ve  barındırma  hizmetleri, danışmanlık, destek hizmetlerinin büyümesi öngörülüyor. Küçük ölçekli işletmeler için bulut üzerinden yazılım çözümlerinin sunulması artacak. Donanım pazarındaki itici güç akıllı telefon, sunucu ve veri depolama, taşınabilir ürünler olacak. 2017 yılında  buluta bağlı servisler Türkiye pazarında daha da yaygınlaşacak.

ERP Pazarı yaklaşık 140 milyon dolarlık bir Pazar. Tüm kurumsal yazılımları kapsayan EAS  pazarı ise 253 milyon dolarlık bir Pazar.

KOBİ’ler açısından ERP sistemlerinin ‘pahalı ve uzun soluklu proje’ imajını değiştirecek yeni iş modelleri ve yaklaşımlar neler olabilir?

Günümüzün hızlı iş yaşamı koşullarında bilgiye minimum maliyet ve en hızlı şekilde erişim bulut teknolojisinde çalışmak üzerine yapılandırılmış iş yazılımları ile olmaktadır. Bulut üzerinde çalışan uygulamalar ile işletmelerin sahip olma maliyetleri oldukça düşmekte; çünkü, sunucu, veritabanı, donanım, kurulum gibi bir çok etken ortadan kalkmaktadır. Diğer yandan bilgiye erişim mobil ortamlardan sağlandığı için kullanıcıların farklı lokasyonlardan katkıları ile projelerin uzun soluklu olması gibi bir etken azalmış olmaktadır.

mikro yazılım

Şirketler ERP sistemlerine yatırım yaparken nelere dikkat etmeli; ERP sistemlerinde entegrasyon neden bu kadar önemli? 

Şirketler ERP yatırımı yapmadan önce kendi iç dinamiklerini, insan kaynaklarını, iş süreçlerini ve operasyonlarını net bir şekilde ortaya koyarak düzenleyici ve önleyici faaliyetler ile gerekli düzenliliği oluşturmaları önem taşımaktadır. Bu süreçlerden sonra ERP yazılımı için uzun bir tedarikçi listesi oluşturup analizler ile listeyi kısaltıp geriye kalan ERP tedarikçilerini iyi değerlendirmeleri gerekmektedir.

ERP sistemlerinde departmanlar arası entegrasyon; implementasyon sürecinin verimliliği ve canlıya geçiş sonrası işletmeye ERP’nin katkıları açısında olmazsa olmazdır. Satış, üretim planlama ve satınalma yönetimi bu entegrasyona en önemli örnek olarak verebiliriz. Satışın verdiği teklife ve onaylanmış siparişine uygun üretim planlama yapılması ve planlama sonrası en uygun tarihte satınalmanın hammadde tedariğini sağlanması, ilgili hammaddenin planlanan üretime göre sahaya gönderilmesi ve tüm bu süreçlere uygun bir şekilde diğer departmanlarında sisteme entegre olabilmesi ERP’nin işletmedeki verimini ortaya çıkarabilmektedir.

Mikro ERP ürün ailesi; ürün yönetiminden personel yönetimine, dış ticaretten finans yönetimine, ilişkiler yönetiminden genel muhasebe yönetimine kadar tüm operasyonlarını tek platformdan yöneten gelişmiş bir ERP çözümü olarak ön plana çıkmaktadır.

Filed in: ERP, Haberler, KOBİ ve ERP, Mikro Tags: , ,

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu:

Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım’ın Aynı Çatı Altındaki Güç Birliği Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım’ın Aynı Çatı Altındaki Güç Birliği
Mikro Yazılım Online Eğitim Platformu Akademikro, 2 Yılda Binin Üzerinde Kişiyi Sertifikalandırdı. Mikro Yazılım Online Eğitim Platformu Akademikro, 2 Yılda Binin Üzerinde Kişiyi Sertifikalandırdı.
Mikro Yazılım, Eğitim Alanında Üniversiteler ile Olan İşbirliklerini Geliştirmeye Devam Ediyor Mikro Yazılım, Eğitim Alanında Üniversiteler ile Olan İşbirliklerini Geliştirmeye Devam Ediyor
Mikro Yazılım, Eğitim Alanında da Yatırımlarına Devam Ediyor! Mikro Yazılım, Eğitim Alanında da Yatırımlarına Devam Ediyor!

ERP HABER Dergisi Son Sayısı


ERP HABER Dergisi Eylül 2018 Sayısı

ERP HABER Dergisi Eylül 2018 Sayısı

ERP HABER Dergisi Eylül 2018 Sayısı yayında! Yazın bitmesi ile birlikte Eylül sayımızdan tüm okuyucularımıza Merhaba, Bu sayımızda günümüz ERP trendlerinden belki de en önemlisi olan IoT’yi mercek altına aldık…. Devamı »


ERP Seçimi Dosyalarını Mutlaka İnceleyin


ERP Seçimi Dosyası – ABAS Türkiye – abas ERP

ERP Seçimi Dosyası – ABAS Türkiye – abas ERP

Firmaların ERP sistemlerine karar verirken daha kolay seçim yapabilmesi için hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı abas Türkiye oldu. ERP Seçen bir firmanın abas Türkiye ve abas ERP ile… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Bilişim ERP

ERP Seçimi Dosyası – Bilişim ERP

ERP arayan firmaların daha sağlıklı seçim yapabilmesi için hazırladığımız ERP Seçim Dosyaları serisinin bu seferki durağı Bilişim ERP oldu. ERP Seçen bir firmanın Bilişim ERP ile ilgili tüm bilmek istediklerini Bilişim ERP –… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Mikro Yazılım

ERP Seçimi Dosyası – Mikro Yazılım

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Mikro Yazılım oldu. ERP Seçen bir firmanınMikro ile ilgili tüm bilmek istediklerini Mikro Yazılım Gn. Müdür Yardımcısı… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – CPM

ERP Seçimi Dosyası – CPM

erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı CPM oldu. ERP Seçen bir firmanın CPM ERP ile ilgili tüm bilmek istediklerini CPM Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Recep Palamut… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Workcube

ERP Seçimi Dosyası – Workcube

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Workcube oldu. ERP Seçen bir firmanın Workcube ERP Çözümleri ile ilgili tüm bilmek istediklerini Workcube Yönetim Kurulu… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – IFS

ERP Seçimi Dosyası – IFS

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı IFS Türkiye oldu. ERP Seçen bir firmanın IFS ERP ile ilgili tüm bilmek istediklerini IFS Türkiye Yönetim… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Minerva

ERP Seçimi Dosyası – Minerva

erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Minerva Yazılım oldu. ERP Seçen bir firmanın Minerva Yazılım ile ilgili tüm bilmek istediklerini Minerva Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Sn…. Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Oracle Türkiye – Oracle ERP

ERP Seçimi Dosyası – Oracle Türkiye – Oracle ERP

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Oracle Türkiye oldu. ERP Seçen bir firmanın Oracle Türkiye ve Oracle ERP çözümleri ile ilgili tüm bilmek… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Teknosol – Vera ERP

ERP Seçimi Dosyası – Teknosol – Vera ERP

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu durağında konuğumuz Teknosol oldu. ERP Seçen bir firmanın Teknosol ve Vera ERP ile ilgili tüm bilmek istediklerini Teknosol Satış… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – Microsoft Türkiye – Dynamics ERP

ERP Seçimi Dosyası – Microsoft Türkiye – Dynamics ERP

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Microsoft Türkiye oldu. ERP Seçen bir firmanın Microsoft Türkiye ve ürünleri olan Dynamics AX , Dynamics NAV… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – IAS Türkiye – canias ERP

ERP Seçimi Dosyası – IAS Türkiye – canias ERP

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının ilk durağı IAS Türkiye oldu. ERP Seçen bir firmanın IAS Türkiye ve Canias ERP ile ilgili tüm bilmek istediklerini IAS… Devamı »

ERP Seçimi Dosyası – SET Yazılım

ERP Seçimi Dosyası – SET Yazılım

ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı SET Yazılım oldu. ERP Seçen bir firmanın Set Yazılım ile ilgili tüm bilmek istediklerini SET Yazılım İş… Devamı »

YASAL UYARI: Bu sitedeki tüm içerikler ve görseller, 5846 sayılı kanun ile gerek cezai gerekse hukuki düzenlemelerle korunmaktadır. Sitede yayınlanan içerikler ve görseller yazılı izin olmadan her hangi bir mecrada kullanılamaz. ERP HABER izinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapma hakkını saklı tutar. Sadece dijital mecralarda içeriğin veya görselin adresine link verilerek izin almadan kullanılabilir.
© 2019 ERP HABER. ®Tüm Hakları Saklıdır. ERP News - erpnews.com | .us | .asia | .co.uk

Gizlilik Politikası | Site Haritası | Künye | İletişim


Arşive Göz Atın:

Designed & Managed by Click Carrot.
Mobil Versiyona Geçiş Yapın